Leernetwerken - Alliantie Netwerk Secretaresses

Leernetwerk Secretaresses

Het leernetwerk Secretaresses is een actief netwerk dat tweemaal per jaar bijeenkomt. Het delen van kennis en ervaringen heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er een hechte groep collega’s is onstaan die elkaars scholen kent en elkaar weet te vinden met vragen over en weer. Naast vakinhoudelijke uitwisseling is een terugkerend element de secretaressedag, die gezamenlijk wordt gevierd, en het jaarlijks etentje. Nieuwe secretaresses krijgen een warm welkom en worden voor de activiteiten uitgenodigd.

Aanbod op thema en doelgroep

Programmaboek 2023-2024