Leernetwerken - Leergemeenschap biologie Dominicus College

Leergemeenschap biologie Dominicus College

Leergemeenschap biologie Dominicus College

In deze leergemeenschap werken drie collega’s van de sectie biologie voor het tweede jaar samen met een collega vakdidactiek van ILS-HAN. Gemeenschappelijk is bepaald het thema ‘activerende werkvormen’ verder uit te diepen. De leergemeenschap richt zich op werkvormen die het hogere denken bevorderen, omdat de toetsen op de school hier steeds meer op ingericht worden.


Vorig schooljaar stond in het teken van het maken van een lesontwerp met een nieuwe didactiek waarbij de leerlingen meer input leveren en coachend  begeleid worden. De leerlingen krijgen daardoor meer inzicht in verschillende manieren van leren en zijn actiever bezig met de stof.


Het nieuwe lesontwerp is onderzoekmatig uitgeprobeerd in het eerste leerjaar. De betrokken docenten bespraken wekelijks de voortgang en pasten, met input van sectiegenoten en leerlingen, het lesmateriaal gaandeweg aan. In schooljaar 2019-2020 wordt op vergelijkbare wijze het lesmateriaal van het tweede leerjaar vormgegeven. Tevens wordt, door middel van gevalideerde vragenlijsten, gekeken naar de effecten van het lesontwerp.  Het voornemen is om het lesontwerp verder uit te rollen naar de overige leerjaren.