Leernetwerken - Leernetwerk Computational skillz

Contactpersoon: Ruben Stegeman

ruben.stegeman@ssgn.nl

 

Docenten van de SSgN en het Mondial College hebben in dit leernetwerk tot doel een vakoverstijgende module voor programmeren en ICT en leren te maken. Zo willen zij leerlingen op elk niveau in de onderbouw en bovenbouw in aanraking laten komen met 'computational thinking'. Inmiddels zijn er al goede eravringen opgedaan met leerlingen en is er een proeflokaal programmeren opgezet.