Leernetwerken - Leernetwerk Examensecretarissen vmbo

Contactpersoon: nader te bepalen.

 

 

In dit leernetwerk kunnen deelnemers kennis, werkwijze en ervaringen uitwisselen rond (praktijk)examens vmbo. Denk hierbij aan onderwerpen als herkansen, aanbieden van vakken op een hoger niveau, organisatie van praktijkexamens en flexibele afnameperiode.