Leernetwerken

Leernetwerken

 

In de leernetwerken van de Werkplaats vinden docenten en onderwijsondersteuners elkaar door in bijeenkomsten kennis, materiaal en ervaringen te delen op onderwijskundige of onderwijsorganisatie vraagstukken. Hiermee verrijken zij hun eigen werk en leveren een bijdrage aan de leerbehoefte van de ander.
 

Neem contact op met de Werkplaats als je een inititief om een leernetwerk te starten wilt bespreken. We horen het graag!

Aanbod op thema en doelgroep

Programmaboek 2022-2023